Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Chora woda

Treść

Stanowisko Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Proszowicach

Skażenie bakteryjne wody pitnej w Proszowicach jakie miało miejsce w ostatnich dniach, a także postępowanie władz samorządowych w związku z tą sytuacją budzi nasze najwyższe oburzenie.

Pragniemy przypomnieć, że zabezpieczenie miejskich i wiejskich skupisk ludności w wodę pitną jest podstawowym zadaniem władz samorządu terytorialnego. Wszelkie zaniechania w realizacji tego zadania, opóźniona reakcja w sytuacji kryzysowej czy zwykłe niedbalstwo podległych służb obciążają powiatowe i gminne organy władzy samorządowej. Zanim następne wybory zmienią niekompetentnych urzędników oczekujemy, że już dziś zostaną podjęte następujące kroki:
-podejmie się działania mające na celu ochronę i monitoring ujęcia wody i rzeki Ścieklec przed skażeniem ściekami komunalnymi czy z gospodarstw rolnych,
-zabezpieczy się środki na inwestycje potrzebne dla jak najszybszej poprawy jakości uzdatnianej wody pitnej,
-dokona się niezbędnych inwestycji dla stworzenia alternatywnego zasilania w wodę z ujęcia w Smoniowicach w ilości zabezpieczającej potrzeby całego powiatu,
-przygotuje się plany szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe spowodowane niedoborem wody pitnej, uwzględniające potrzebne ilości cystern wolnych od skażenia bakteryjnego i źródeł zaopatrzenia w wodę pitną butelkowaną,
-dokona się naprawy, konserwacji i oczyszczenia studni miejskich w Proszowicach oraz sprawdzi pod względem sanitarnym wodę z tych studni,
-zleci się opracowanie badań możliwości wykorzystania wód głębinowych,
-określi się formę rekompensaty finansowej na rzecz mieszkańców w związku z brakiem wody pitnej i koniecznością poniesienia kosztów zakupu wody butelkowanej w sklepach,
-zaproponuje się formę rekompensaty za straty dla właścicieli zakładów produkcyjnych i usługowych, które z braku wody nie mogły prowadzić działalności gospodarczej.

Za Zarząd Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości w Proszowicach

Józef Gawron

Autor: (pis)

Tagi: pis