Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Podziękowanie dla Proszowian.

Treść

Chciałbym tą drogą bardzo gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom Ziemi Proszowickiej, którzy podpisali się na liście poparcia dla mojej kandydatury do Senatu RP z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję za okazaną mi życzliwość i przychylność.

Dziękuję także tym wszystkim wolontariuszom i sympatykom PiS, którzy włożyli trud w zbieranie podpisów, a szczególnie Pełnomocnikowi PiS w Proszowicach Panu Józefowi Gawronowi. Zebrana ilość ponad 800 podpisów wymagała zaangażowania na rzecz mojej skromnej osoby. Dziękuję.

Kazimierz Wiatr

-------------------------------------------------------------
prof. dr hab. inż. Kazimierz WIATR - ur. 1955 w Krakowie, żonaty, troje dzieci. Studia AGH Kraków (1980), dr nauk technicznych (1987), dr habilitowany (1999) i profesor (2002) w zakresie systemów wieloprocesorowych, rekonfigurowalnych systemów obliczeniowych i sprzętowych metod akceleracji obliczeń. Profesor zwyczajny na AGH i Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet w Krakowie. Wypromował 3 doktorów i ponad 80 magistrów, autor 3 książek naukowych i ponad 90 artykułów, recenzent w prestiżowych czasopismach międzynarodowych.
Od ponad trzydziestu lat wychowawca młodzieży, jeden z twórców niezależnego ruchu harcerskiego, w roku 1980 współtworzył KIHAM, później w kierownictwie konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej, współorganizator - a obecnie przewodniczący ZHR. W okresie 1989-1993 wielokrotnie referował sprawy młodzieży i harcerstwa na forum Komisji Senackich i Sejmowych oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej i w Sekretariacie Episkopatu Polski. Autor wielu artykułów i raportów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży.
W roku 1987 w trakcie wizyty Jana Pawła II w Tarnowie organizował zlot konspiracyjnego harcerstwa oraz uroczystość odnowienia przez harcerki i harcerzy na ręce Ojca Świętego przysięgi harcerskiej: Służby Bogu, Polsce i bliźnim, współorganizował harcerskie służby medyczne na to spotkanie.
Za pracę niepodległościową i społeczną, w szczególności w ramach polskiego harcerstwa, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990) z rąk Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Kandyduje do Senatu RP w okręgu 14.

Autor: (kw)

Tagi: pis